Tjänster

Tjänster

SSLE utför arbeten inom lantbruk och entreprenad.

 

Här nedan följer några exempel på sådana tjänster.

 

Vallslåtter

Slåtter med 10 meters slåtterkross, kan både bredsprida och slå ihop till en sträng direkt. Har även möjlighet att förmedla självgående hack, kombipress och korvpackare, d.v.s. en komplett vallkedja efter tycke och smak.

 

Sådd

Med en fyrameters Väderstad Rapid 400 C utrustad med frösålåda, delavstängning, autopilot och system disc utförs sådd oavsett tidigare bearbetningsgrad.

 

Gräv och schaktningsarbeten

Grävningsarbeten med grävmaskin och lastmaskin. Grävmaskinen är rikligt utrustad med redskap såsom rotortilt med grip, schaktskopa, grävskopa, va-skopa, kabelskopa, planerskopa, profilskopa, tjälkrok och pallgafflar.

 

Betesputsning

Putsar av din träda eller vall med betesputs.

 

Gatsopning

Sopning utföres med traktor och sopmaskin

 

Snöröjning och halkbekämpning

Utför snöröjning med diagonalblad, vikblad och multiskopa. Har även modern utrustning för halkbekämpning och snötransporter.

 

Vägunderhåll

Skrapning av vägar och dammbindning

 

Personaluthyrning

Jag rycker in vid behov och utför arbeten inom djurskötsel, maskinkörning och liknande.

 

Transporter

Transporet med flakväxlare, balvagn m.m.